POLITIKA ZASEBNOSTI IN UPORABA PIŠKOTKOV

POLITIKA ZASEBNOSTI

UVODNO

Namen Politike zasebnosti in uporabe piškotkov (»Politika«) je seznanitev naročnikov, uporabnikov, kupcev ter drugih oseb (v nadaljevanju tudi: »posameznik«) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Biostile d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen (v nadaljevanju: »upravljavec«) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Ta Politika velja za naslednja spletna mesta: www.biostile.siwww.biostile.org katerih upravljavec je podjetje Biostile, trgovina in storitve, d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen (v nadaljevanju: »Biostile d.o.o.«).

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), zajete naslednje informacije:

 1. kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 2. namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
 3. posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 4. čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 5. pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 6. pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je prebral, sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike. Politika  se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te Politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Upravljavec (ter ponudnik) spletnih strani je: Biostile, trgovina in storitve, d.o.o.Komen 129A, 6223 Komen, matična številka: 6004075000, identifikacijska številka za DDV: SI 17834619, e-mail: marketing@biostile.si.

Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, saj osebnih podatkov ne obdeluje v takšnem obsegu, da bi moral izpolniti to obveznost. Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, se lahko na nas vedno obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov preko e-mail naslova, ki je naveden zgoraj.

Družba se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani ter storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami, saj je varovanje zasebnosti uporabnikov za nas zelo pomembno.

PRAVNA PODLAGA

V družbi Biostile d.o.o. ravnamo z osebnimi podatki skladno z veljavnim ZVOP-2, Splošno uredbo o varstvu podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov v družbi Biostile d.o.o., ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona.

Vsak uporabnik spletnega mesta www.biostile.si in www.biostile.org,  ki na naših spletnih mestih opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda pred poslanim povpraševanjem/naročilom/prijavo na e-novice.

Ponudnik o uporabnikih naših spletnih strani zbira naslednje podatke:

 • Naročilo na e-novice: ime in e- naslov;
 • Spletna trgovina – nakup izdelkov: ime, priimek, naslov (kraj in poštna številka), telefon, e-naslov, naziv podjetja (v kolikor želite račun na podjetje), zgodovina nakupov;
 • Obrazci za vprašanja / povpraševanje: ime, priimek, telefon, e-naslov;
 • Morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam prostovoljno posreduje družbi.

Stranka oz. uporabnik spletnega mesta s klikom na gumb »Strinjam se s pogoji poslovanja« in s klikom na gumb »Strinjam se s politiko zasebnosti« potrjuje, da je bila pred registracijo pisno ustrezno seznanjena z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka (obseg in namen obdelave osebnih podatkov je prav tako naveden ob posameznem spletnem obrazcu na naših spletnih straneh) ter tudi tistih, ki jih upravljavec na temelju teh splošnih pogojev ter politike zasebnosti pridobiva v času, ko stranka opravlja transakcije nakupa blaga upravljavca in ki se nanašajo predvsem na naslednje okoliščine:

 • tipi nakupov (vrsta izdelka);
 • jezik, ki ga stranka uporablja,
 • lokacija stranke,
 • ali stranka uporablja pametni telefon, osebni računalnik, tablični računalnik ter operacijski sistem, ki ga stranka uporablja,
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu),
 • tip in verzija brskalnika, s katerim stranka dostopa do spletne strani.

Ponudnik obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Zbrane podatke bo družba Biostile d.o.o. uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja ter za namene in obseg, za katere je stranka oz. uporabnik predhodno jasno seznanjena oz. poučena.

V primeru uporabe zbranih osebnih podatkov za namen marketinga oziroma oglaševanja z neposrednim kontaktiranjem stranke bo upravljavec oglasna sporočila jasno označil kot takšna ter stranki sporočil možnost in način odjave od prejemanja tovrstnih sporočil.

Družba Biostile d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

NAMEN OBDELAVE PODATKOV

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob naročilu blaga / storitev oz. sklenitvi kupoprodajne pogodbe, pošiljanje računov ter izvedbo kupoprodajne pogodbe;
 • vodenje evidence strank;
 • obveščanje o novostih oz. ponudbah družbe Biostile d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen;
 • občasno pošiljanje e-sporočil (v kolikor se posameznik prijavi na prejemanje naših e-sporočil) z vsebino, povezano s spletnim mestom ter akcijskimi ponudbami, obvestili, članki, aktualnimi dogodki in ugodnostmi, ki jih ponuja družba Biostile d.o.o.;
 • da vam dostavimo zahtevane naročene izdelke/informacije;
 • statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z uporabniki spletnega mesta, in sicer z namenom izboljšanja ponudbe ter storitev ponudnika.

POSREDOVANJE PODATKOV

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.
 • podatkov v primeru naročila izdelkov, ki jih ponuja ponudnik in posledično dostave – prenos vaših določenih podatkov se bo na podlagi vašega soglasja izvršil z zahtevami prevoznika, ki za podjetje opravlja poštne oz. logistične storitve in se bo nanašal na podatke nujne za dostavo blaga (številka naročila, ime in priimek, kontaktna številka in naslov za dostavo).

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo drugim tretjim osebam ali v tretje države brez ustrezne stopnje zaščite. Vaši osebni podatki se lahko posredujejo v ZDA (v okviru ponudnika storitev spletne analitike in e-mail obveščanja), pri čemer z vsemi pogodbeni obdelovalci v ZDA sklenemo ustrezne pogodbe.

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

VARSTVO PODATKOV IN ČAS HRAMBE

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve. Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni ZVOP-2) in Splošno Uredbo o varstvu podatkov.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik svoje podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika v aplikacijah ponudnika ali je naročnik e-novic in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu prijave na e-novice. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

PRAVICE UPORABNIKOV / STRANK PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo imate pravico:

kadarkoli preklicati privolitev za obdelavo osebnih podatkov (preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica). Če želite zgolj posodobiti osebne podatke, lahko to storite npr. v vašem računu na spletnem mestu,

do seznanitve: pridobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke,

dobiti dostop do vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas ter kopijo teh informacij, dobiti informacije o namenih obdelave, vrstah osebnih podatkov, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ipd.,

da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas ter pravico, da osebne podatke dopolnite,

do izbrisa (pravica do pozabe): lahko zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas v določenih primerih, kadar obdelava ni več potrebna za namene, za katere so bili zbrani osebni podatki ali kako drugače obdelani, ali kadar smo zbrali osebne podatke na podlagi privolitve in prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov ipd.,

omejitve obdelave v določenih primerih, kot na primer kadar oporekate točnosti podatkov ipd.,

prenosljivosti podatkov: pravico imate pridobiti osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico posredovati osebne podatke drugemu upravljavcu v določenih primerih,

kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami na podlagi našega zakonitega interesa, pravico ugovarjati neposrednemu trženju ter profiliranju, če je povezano z neposrednim trženjem,

izjaviti, da ima odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, pravne učinke, ki se navezujejo na vas ali bistveno vpliva na vas na podoben način ali pa za vas ne velja. Če je odločitev (1) nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in nami ali (2) utemeljena z vašo izrecno, bomo izvedli ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov in zagotovili vsaj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve,

pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, neodvisno od prej naštetih pravic, če ste prepričani, da obdelava vaših osebnih podatkov pomeni kršitev GDPR. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: ip@ip-rs.si, telefon: 00386 1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

Glede vseh navedenih pravic nas lahko kadarkoli kontaktirate na e-mail: marketing@biostile.si.

Zagotovili bomo, da bo zahtevi ugodeno nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve. Zahtevane osebne podatke boste pridobili v strukturirani, strojno berljivi in splošno uporabni obliki. Prva kopija vaših osebnih podatkov v elektronski ali fizični obliki je brezplačna, vsako dodatno kopijo pa vam lahko zaračunamo, da pokrijemo stroške priprave kopije.

Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice po e-pošti na naslov marketing@biostile.si ali pisno na naslov Biostile, trgovina in storitve, d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba s podjetjem Biostile d.o.o..

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH MEST

Naša spletna mesta lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ta spletna mesta imajo svoje politike zasebnosti, s katerimi se morate seznaniti sami, saj ne prevzemamo nikakršne odgovornosti zanje.

Povezave na socialna omrežja

Naše spletno mesto vsebuje povezave do socialnih omrežij (vtičniki socialnih omrežij), pri tem imamo integrirano povezavo na Facebook in Instagram, ki ob kliku na njuno ikono preusmeri na omenjeni socialni omrežji. Obdelava osebnih podatkov, ki jih socialna omrežja pridobijo s tem, ko kliknete vtičnik socialnega omrežja in vas preusmeri na socialno omrežje, poteka s strani navedenih socialnih omrežij in v skladu z njihovimi politikami zasebnosti, ki so dostopne na:

Facebook: obdelava osebnih podatkov poteka s strani Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; izjava o varstvu osebnih podatkov je dostopna na https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram: obdelava osebnih podatkov poteka s strani Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA; izjava o varstvu osebnih podatkov je dostopna na: https://help.instagram.com/155833707900388.

Twitter: obdelava osebnih podatkov poteka s strani Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND; izjava o varstvu osebnih podatkov je dostopna na: https://twitter.com/en/privacy.

Linkedin: obdelava osebnih podatkov poteka s strani LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA; izjava o varstvu osebnih podatkov je dostopna na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri povpraševanju / prijavi na e-novice ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

Upravljavec spletnega mesta www.biostile.si vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to Politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

 

POLITIKA PIŠKOTKOV

Spletni piškotki

To obvestilo je podano v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, shranjenih na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Informacije o uporabi piškotkov

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo naše spletne strani uporabnik izjavlja, da sprejme in soglaša z uporabo piškotkov v skladu s pogoji uporabe, navedenimi v tem dokumentu.
Upravljalec podatkov: Biostile d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen, marketing@biostile.si

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo. Piškotki običajno vsebujejo ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek, življenjsko dobo piškotka in vrednost, ki je običajno neko naključno generirano edinstveno število.
Ko se uporabnik vrne na isto spletno mesto, ga strežnik prepozna preko piškotka. S pomočjo piškotkov si spletna mesta zapomnijo določene podatke, ki vam omogočajo hitro in preprosto brskanje po spletu.
Piškotki na spletni strani www.biostile.si skrbijo za boljšo uporabniško izkušnjo, omogočajo vam uporabo spletne strani ter funkcionalnosti na strani ter zbirajo agregirane informacije o uporabi www.biostile.si.
Piškotki sami po sebi ne omogočajo vaše identifikacije in samo z njimi ni mogoče ugotoviti, kdo konkretno ste.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo

Glede na trajanje obstajata dve glavni vrsti piškotkov:

začasni (sejni) in trajni piškotki.

Začasni piškotki (sejni piškotki) se namestijo samodejno, ko dostopate do spletnega mesta. Začasni piškotek shrani informacije na strežniku, v pomnilniku ostanejo, dokler ne poteče seja. Začasni piškotki so iz računalnika odstranjeni, ko zaprete brskalnik. Piškotek sam ne vsebuje osebnih podatkov.
Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku shranjeni več dni, mesecev ali celo let po tem, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Odstranjeni so, ko preteče datum njihovega trajanja, lahko pa jih izbrišete tudi sami.

Glede na nujnost uporabe so piškotki lahko nujni – piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje strani, ali pa ostali piškotki, brez katerih stran lahko deluje. Slednji se uporabljajo lahko za analizo obiska in uporabe strani, hkrati pa lahko omogočajo uporabo določenih funkcij strani, dopustno pa jih je uporabljati le na podlagi vaše privolitve.

Katere piškotke uporabljamo mi?

 __stripe_mid 1 leto. Piškotek plačilnega vmesnika Stripe, ki shranjuje ID, potreben za plačilo
__stripe_sid 24 ur. Piškotek plačilnega vmesnika Stripe, ki shranjuje ID, potreben za plačilo.
_gat_*  1 minuta. Piškotek se uporablja za omejevanje pogostosti zadetkov

SKUPINA 1: NUJNO POTREBNI: Med nujno potrebne piškotke uvrščamo piškotke, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta. V to kategorijo spadajo samo piškotki, ki zagotavljajo osnovne funkcionalnosti in varnostne značilnosti spletnega mesta. Ti piškotki ne hranijo nobenih osebnih podatkov.

cookielawinfo-checkbox-necessary 11 mesecev Ta piškotek je nastavljen z GDPR Cookie Consent plugin. Piškotki se uporabljajo za shranjevanje uporabniškega soglasja za piškotke v kategoriji “Potrebno”.
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 mesecev Ta piškotek je nastavljen z GDPR Cookie Consent plugin. Piškotki se uporabljajo za shranjevanje uporabniškega soglasja za piškotke v kategoriji “Potrebno”.
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 leto Ta piškotek nastavi vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotek se uporabljajo za shranjevanje soglasja uporabnika za piškotke v kategoriji “nujni”.
CookieLawInfoConsent 1 leto Beleži privzeto stanje gumba ustrezne kategorije & statusa CCPA. Deluje le v usklajevanju s primarnim piškotom.
viewed_cookie_policy 11 mesecev Piškotek je nastavljen s pluginom GDPR Cookie Consent in se uporablja za shranjevanje, ne glede na to, ali je uporabnik privolil v uporabo piškotkov. Ne hrani nobenih osebnih podatkov.

woocommerce_cart_hash seja.

SKUPINA 2: LASTNI ANALITIČNI: Analitični piškotki nam omogočajo analiziranje dogajanja na spletni strani (zlasti: število obiskovalcev, identifikacija brskalnikov, ključnih besed…), kar je prav tako zelo pomembno za dobro delovanje spletne strani. Za namestitev teh piškotkov potrebujemo vašo izrecno privolitev, ki jo podate tako, da v nastavitvah odkljukate polje »analitični piškotki«. Svoje strinjanje lahko v nastavitvah piškotkov kadarkoli umaknete. Pri izvajanju lastne analitike uporabnike spremljamo anonimno (anonimizacija IP). Tudi te piškotke uporabljamo izključno pri nas in imajo minimalno dobo trajanja.

cookielawinfo-checkbox-analytics 11 mesecev. Ta piškotek je nastavljen z GDPR Cookie Consent plugin. Piškotek se uporablja za shranjevanje uporabniškega soglasja za piškotke v kategoriji »Analytics«.

SKUPINA 3: OGLAŠEVALSKI: Oglaševalski piškotki nam omogočajo, da vam prikažemo individualno prilagojene ponudbe. Za namestitev teh piškotkov potrebujemo vašo izrecno privolitev, ki jo lahko podate tako, da v nastavitvah odkljukate polje »oglaševalski piškotki«. Svoje strinjanje lahko v nastavitvah piškotkov kadarkoli umaknete.

cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 leto. Čep GDPR Za soglasje o piškotkih se ta piškotek uporablja za beleženje uporabniškega soglasja za piškotke v kategoriji »Oglas«.

SKUPINA 4: FUNKCIONALNI

Funkcionalni piškotki pomagajo izvajati določene funkcije, kot so deljenje vsebine spletnega mesta na platformah družbenih medijev, zbiranje povratnih informacij in druge funkcije tretjih oseb.

cookielawinfo-checkbox-functional 11 mesecev Piškotek je nastavljen z GDPR soglasjem za beleženje uporabniškega soglasja za piškotke v kategoriji »Funkcionalno«.

SKUPINA 5: USPEŠNOST DELOVANJA

cookielawinfo-checkbox-performance 11 mesecev Ta piškotek je nastavljen z GDPR Cookie Consent plugin. Piškotek se uporablja za shranjevanje uporabniškega soglasja za piškotke v kategoriji »Uspešnost«.

SKUPINA 6: DRUGI

cookielawinfo-checkbox-others 11 mesecev Ta piškotek je nastavljen z GDPR Cookie Consent plugin. Piškotek se uporablja za shranjevanje uporabniškega soglasja za piškotke v kategoriji “Drugo.

cookielawinfo-checkbox-non-necessary 1 leto Ta piškotek nastavi vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotek se uporabljajo za shranjevanje soglasja uporabnika za piškotke v kategoriji “ne-nujni”.

viewed_cookie_policy 11 mesecev Piškotek je nastavljen s pluginom GDPR Cookie Consent in se uporablja za shranjevanje, ne glede na to, ali je uporabnik privolil v uporabo piškotkov. Ne hrani nobenih osebnih podatkov.

woocommerce_items_in_cart seja WooCommerce-u pomaga določiti, kdaj se spremeni vsebina / podatki košarice

wp_woocommerce_session_* 2 dni Vsebuje edinstveno kodo za vsako stranko, tako da sistem ve, kje lahko najde podatke o košarici v bazi podatkov.

woocommerce_items_in_cart seja WooCommerce-u pomaga določiti, kdaj se spremeni vsebina / podatki košarice

Če pri posamezni skupini piškotkov izberete možnost »Ne dovolim piškotkov«, bomo vse piškotke iz te skupine zbrisali iz vaše naprave in jih ne bomo namešali dokler ne boste to izrecno dovolili s spremembo nastavitev.

Če pri posamezni skupini piškotkov izberete možnost »Dovolim piškotke«, bomo piškotke iz te skupine namestili na vašo napravo in jih nameščali dokler ne boste spremenili nastavitve.
Če se glede uporabe piškotkov ne opredelite (ne izberete ne možnosti »Dovolim piškotke«, ne možnosti »Ne dovolim piškotkov«), se bodo na vašo napravo namestili zgolj piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani.

VAŠE NASTAVITVE PIŠKOTKOV

 1. Izključitev piškotkov v spletnem brskalniku:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/sl-si/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sl

Mozzila Firefox: http://support.mozilla.org/sl/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 1. Izključitev piškotkov od drugod:

Adobe Flash Player: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

VELJAVNOST POLITIKE

Ta Politika je objavljena na naših spletnih straneh in začne veljati s 20. 4. 2023.