Metoda mikrokapsulacije probiotikov, primerna za industrijsko proizvodnjo na področju naravne kozmetike, dokazana s prototipno serijo izdelkov naravne kozmetike na bazi probiotikov

RRI projekt, ki ga prijavlja naše podjetje, se na nivoju prednostnih področij S4 uvršča v področje Zdravje – medicina, znotraj le tega pa v okviru vertikale Naravna zdravila in kozmetika v fokusno področje Naravna prehranska dopolnila in kozmetika. Vsebinsko je projekt mogoče posredno uvrstiti še v fokusno področje Biofarmacevtska proizvodnja v okviru vertikale Biofarmacevtika ter v v fokusno področje Razvoj naprednih zdravil in novih dostavnih sistemov v okviru vertikale Translacijska medicina. Vsebinsko se projekt posredno navezuje še na fokusno področje Pametne medicinske naprave in pripomočki za izboljšanje kakovosti in varnosti bivanja starejših (vertikala Aktivno in zdravo staranje). Prečno se projekt vsebinsko navezuje na vertikalo Zdravje, fokusni področji Pametni sistem integiranega zdravstva in oskrbe ter Pametna kurativa (prednostno področje S4 Pametna mesta in skupnosti) in vertikalo Procesi in tehnologije, fokusno področje Biotehnološko proizvedene spojine (prednostno področje S4 Mreže za prehod v krožno gospodarstvo).

PRO-BIO-COSM

Idejna rešitev, ki jo nameravamo razviti v okviru tega projekta, je priprava mikrokapsul, ki bi služile kot mikrookolje za ugodne organizme (probiotike), ki bi jih zaščitilo pred neugodnimi vplivi zunanjega okolja – kozmetične osnove (naprimer kreme), ki bi vsebovala ustrezne prezervative. Mikrokapsule s probiotiki bi se odprle ob nanosu na kožo, ob pritisku, ko se produkt nanaša. Tako bi probiotiki pričeli delovati tam, kjer to želimo in bi bili ustrezno zaščiteni do tega trenutka. Dodatno pa bi s temi postopki tudi bistveno izboljšali uporabniško izkušnjo pri uporabi tovrstnega produkta, saj ga ne bi bilo potrebno hraniti pri posebnih pogojih (oz. v hladilniku), hkrati pa bi bil rok uporabe tovrstnih produktov znatno daljši.

Projekt naslavlja aktualno in vročo temo, saj farmacevtska industrija v zadnjih letih skokkovito raste. Na področju prehrambenih dodatkov je v Sloveniji več proizvajalcev, vendar pa le redki sami razvijajo nove izdelke. Naš projekt je raziskovalno- razvojen in vsekakor uvaja inovativo tehnologijo in izdelke, zato ga brez dvoma lahko umestimo v javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov. SZ uspešno izvedenim projektom bomo okrepili razvojne aktivnosti podjetja, pospešili čas od ideje do trga ter okrepili konkurenčni položaj našega podjetja. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Kratica projekta: Pro-Bio-Cosm

Trajanje projekta: 09. 07. 2020 – 08. 07. 2022

Predvideno sofinanciranje projekta: 206.869,02 EUR

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.